search instagram arrow-down

Follow me on Facebook

Follow me on Twitter

Instagram

I don’t always do #selfie, but when I do, I make it hipster af @ the #cisternerne of Denmark. ___________________________________ #copenhagen #denmark #copenhagen🇩🇰 #copenhagensworld #visitcopenhagen #københavn #copenhagenlife #visitdenmark #copenhagenheat #wonderlustcopenhagen #travelgram #living_europe #instagood #govisitdenmark #travel #topeuropephoto #topcopenhagenphoto #photography #passionpassport #nyhavn #lifeofdenmark #instadenmark #ig_europe #featuremevisitcopenhagen #europe_vacations #cozycopenhagen #copenhagenbible #beautifuldestinations
Tijd voor wat literaire goorheid op Instagram. Fragment uit een opkomend kortverhaal. __________________________________ #schrijversvaninstagram #schrijver #schrijven #dichtersvaninstagram #schrijvers #gedicht #woorden #gedichten #dichter #poezie #dichten #poetry #versje #poëzie #woordkunst #dichters #kunst #gedachten #writersofinstagram #writer #taal #poetsofinstagram #nederlands #liefde #cobyschrijft #instawords #gedichtenopinstagram #gedachtenopinstagram #dichtersopinstagram #zaterdag
Morning reflection. _________________________________________ #nofilter #nofilters #bodypositive #bodypositiveyoga #bodypositivemovement #selflove #bodypositivity #yoga #selfcare #photooftheday #curvyfashionista #thepowerisyou #motivation #loveyourself #instagood #effyourbeautystandards #night
En daarin zijn ze fout. _________________________________________ #positief #positiefblijven #positiefdenken #positivevibes #quote #motivatie #geluk #stoermetibd #sterk #quotevandedag #onedayatatime #inspirerendequote #genieten #depressie #positiviteit #positiviteitvoorelkedag
Smiley in a rock at @foam_amsterdam. _________________________________________ #foammuseum #amsterdam #foam #foammuseumamsterdam #photography #art #museum #photographymuseum #foammagazine #photooftheday #photo #netherlands #exhibition #visualsoflife #traveldiaries #myfeatureshoot #lensculture #holland #gordonparks #gallery #fotografia #foamamsterdam #filmisnotdead #youthculture #youth #vscohub #vsco #visualart #visual #vicemagazine #foamamsterdam

OP 27 SEPTEMBER heeft dr. Christine Blasey Ford een zeven en een half uur durende getuigenis afgelegd voor de Amerikaanse Senaat. Eerder had ze rechter Bret Kavanaugh, die door Donald Trump werd voorgedragen als kandidaat voor het Amerikaanase hooggerechtshof, beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag tijdens een feestje. Het vergrijp zou plaatsgevonden hebben in 1982.

Net zoals in 1991, toen Anita Hill de toenmalige kandidaat voor het hooggerechtshof, Clarence Thomas, van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigde, waren de breuklijnen van politieke affiliatie duidelijk zichtbaar in het halfrond van senatoren. (Clarence werd overigens later ingezworen.) Ook nu bestond de strategie van een aantal republikeinse senatoren eruit de betrouwbaarheid van Fords geheugenissen in twijfel te trekken.

In 1991 klonk de vraag: “Hoe zeker kan je verwachten dat dit comité is omtrent de accuraatheid van uw uitspraken?” — “100%” luidde het antwoord van Ford, gisteren in de Senaat. De democratische senator Dianne Feinstein voegde daar, weliswaar op meelevende toon, aan toe: “Hoe kan je zo zeker weten dat het Bret Kavanaugh was?” Daarop diende Ford haar van antwoord met een uiteenzetting die o.a. tijdens de Late Show met Stephen Colbert op enthousiast gejoel onthaald wordt:

Op dezelfde manier dat ik zeker ben dat ik nu tegen jou aan het praten ben. Het zijn gewoon basale hersenfuncties. En ook gewoon het niveau van norepinephrine en epinephrine in het brein dat, zoals je weet, encodeert — die neurotransmitter decodeert herinneringen in de hippocampus. En ook, de trauma-gerelateerde ervaring zit daar dan vast, als het ware, terwijl andere details eerder afdrijven.

 

ALS HOOGLERAAR IN de psychologie aan de vermaarde Stanford University kent Christine Blasey Ford haar Pappenheimers. Hoewel ze zich de afgelopen decennia voornamelijk toegespitst heeft op statistische methoden, ging haar loopbaan van start met de doctoraatsverhandeling ‘Het Meten van Verwerkingsresponsen op Interpersoonlijke Conflicten Bij Jonge Kinderen.’

De republikeinse zijde van de Senaat lamenteert dat Fords getuigenis een aantal cruciale lacunes vertoont en wijst naar tegenstrijdigheden in de gerapporteerde aantijgingen. Zo kan dr. Ford de dag noch de locatie van het vergrijp aanduiden. Ook vermeldde ze eerder twee aanwezigen in de ruimte waar de vermeende feiten zouden plaatsgevonden hebben, terwijl notities van haar voormalige therapeut vier aanwezigen boekstaafden. “Een fout van zijnentwege,” beweert dr. Ford. “Hersenspinsels?” vragen de republikeinen.

Daags na haar uiteenzetting sprong een aantal psychologen met expertise in het domein van het geheugen in de bres voor hun collega. Zo verklaarde dr. Mary Koss, een sexual assault scholar aan de Universiteit van Arizona, aan het nieuwskanaal Vox dat traumatische ervaringen de focus van het slachtoffer vernauwen. Intense belevenissen, zoals aanranding, belemmert de functie van de hippocampus om contextuele informatie op te slaan. Daarom is dr. Fords getuigenis betrouwbaar, ondanks lacunes of tegenstrijdigheden.

 

TOCH KUNNEN ZULKE wetenschappelijke uiteenzettingen als problematisch beschouwd worden, omwille van minstens twee redenen.

Ten eerste is het laatste woord over de neuropsychologie van traumatische ervaringen nog lang niet gezegd. Belevenissen met een hoog stressgehalte zorgen ervoor dat dat er glucocorticoïden vrijkomen in het brein. Deze verhogen op hun beurt de heropname van glutamaat. Zo baant calcium zich dan weer een weg naar de NMDA-receptoren, met neuronensterfte in de, jawel, hippocampus tot gevolg. Daardoor blijken herinneringen aan traumatiserende ervaringen nog gevoeliger voor aftakeling dan doorsnee gebeurtenissen.

Daarnaast zijn bewijsvoeringen die de vluchtigheid van contextuele details te midden van een traumatische ervaring benadrukken een dubbelsnijdend zwaard. De hersenen kunnen zich blijkbaar, een baan kronkelen rond de tijd en plaats van het vergrijp. Zulke vergetelheid doet, zo stellen experts, geen afbreuk aan de geloofwaardigheid van een getuigenis.

De cruciale vraag is dan: waarom kan zo’n cognitieve herinneringsvervaging dan ook niet plaatsgevonden hebben voor de identiteit van de dader? Welke corticale banen decoderen immers wat zich tijdens zo’n traumatische in de periferie bevindt en wat niet? Hoeveel details mogen er in de vergeetput van het geheugen verloren gaan vooraleer een getuigenis onbetrouwbaar wordt? En vooral, welke details? Hoeveel procent zeker is dr. Ford dat het “100%” Bret Kavanaugh was die haar die avond aangerand heeft?

 

HET PROBLEEM MET dr. Fords wetenschappelijke bewijsvoering is, met andere woorden, dat het ons voor een geloofwaardigheidsdilemma stelt. Ofwel moeten we aanvaarden dat onze neurochemie cruciale gaten kan slaan in de getuigenissen over aanranding, met als gevolg dat ze onbetrouwbaar worden ter identificatie van de dader. Ofwel moeten we dr. Fords claim aanvaarden dat een gestresseerde brein toch feilloos identiteiten kan opslaan, tot meer dan 35 jaar na de feiten. Maar hoe geloofwaardig is die claim werkelijk?

De conclusie is in beide gevallen dezelfde. Vooralsnog is er geen correlatie tussen een expertise in de werking van de hippocampus en de eigen geheugenkracht. Daarom is het op dit moment dr. Christine Blasey Fords woord tegenover dat van Bret Kavanaugh. En net daarom mag het Amerikaanse volk, vertegenwoordigd door de senaat, eisen om aantijgingen van aanranding met meer te staven dan louter feilbare geheugenissen.

Hetzelfde geldt bovendien voor het morele aanvoelen van het Amerikaanse publiek — en bij uitbreiding, dat van ons. Dr. Fords getuigenis klinkt oprecht, want doordrenkt met trauma. Maar gerechtigheid hoort meer te omvatten dan onze persoonlijk inschatting van geloofwaardigheid. Want overweeg ook: hoe geloofwaardig is ons eigen inschattingsvermogen? Zijn we zelf onfeilbaar wanneer we de feilbaarheid van andermans geheugen beoordelen? Of, pakweg, dat van onszelf?

Neen, driewerf, neen. Want eerder dan dr. Christine Ford of Bret Kavanaugh te wantrouwen, vertrouw ik vooral mezelf en mijn eigen oordeelsvermogen niet. Daarom krijg ik mijn rechtvaardigheid graag geserveerd zoals mijn feitenmateriaal: zo concreet en objectief mogelijk.

Advertisements
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: